Tingimused:

Viisavormistamise tingimused:

1. Reisikorraldaja OÜ annab oma parima, et hoida viisa informatsioon võimalikult ajakohastatuna, sellest hoolimata ei garanteeri me info õigsust. Kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei ole kohustatud sellest teatama, tuleb käsitleda meie lehel toodud teavet viisade ja viisatasude kohta informatiivsena.
2. Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult kaks poolt: vastav riik institutsioonina ja reisija üksikisikuna. Reisibüroo võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning kliendi poolt vormistatud avalduse ja -hangitud saatedokumentide toimetamises vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis puudub reisibürool igasugune roll.
3. Eeltoodust tulenevalt ei võta Reisikorraldaja OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise või mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud või kaotatud kliendi pass.